Корзина пуста

Интернет-магазин ROZETKA наращивает прибыль

13.09.2015

Интернет магазин электроники Rozetka Фототехника, мобильные телефоны, ноутбуки, видеотехника, аудиотехника, компьютеры.Экс-компания Яресько стала совладельцем интернет-магазина Rozetka."Розетка" последние годы наращивает прибыль.

ROZETKA

Onrainsutoa ROZETKA onrain denki-ten Rozetka shashin kiki, geitaidenwa, nōtopasokon, bideo kiki, ōdio kiki, konpyūta kaisha no moto Kyōdō keiei-sha wa, sono rieki o zōka sa se, Yaresko onrainsutoa Rozetka. `Rozetta', kin'nen ni narimashita. Tōshi horaizunkyapitaru, Rozetka. Ua ni tōshi suru Ukuraina no ōte puraibēto ekuiti ichiba - denshi shōtorihiki no Ukuraina ichiba de saidai no kigyō. Kore wa, keizai hatten bōeki Aivaras Abromavicius daijin ga happyō sa remashita. `Horaizunkyapitaru no Erena Kosharnaya ga Rozetka. Ua de shinki tōshi o happyō shimashita", - Abromavicius wa Washinton de Ukuraina seifu shusai no tōshi kaigi de katarimashita. Keiyaku no ta no shōsai wa mada shira rete imasen. Horaizunkyapitaru wa, 2006-nen ni setsuritsu sa re, 3 no shikin o kanri shita - yōroppagurōsu fando (EEGF), EEGF II oyobi seibu NIS kigyō kikin (WNISEF), 6 oku-doru ijō no sō shihon o shinkō. Shikin wa sōgaku no heikin reberu to Ukuraina, Morudoba to berarūshi de no kō seichō to senzai-teki rieki to kaisha ni tōshi sa remasu. 2014-Nen no owari o motsu kigyō Nataria Yaresko no moto heddo wa, Ukuraina no zaimushō ga shudō. Omona shoyū-sha wa, sono snovatel Rozetka. Ua rīdāurajisurafu Chechetkindesu. Dōsha wa shea o 35-pāsento to suitei sa rete iru denshi shōtorihiki no kaden seihin ya denshi kiki, to hajimetaga, kin'nende wa denshi shōtorihiki no subete no shuyōna segumento de no rīdāshippu no tame ni tatakau tame ni shiyou to shite imasu. B. Chechetkin - jōtai rejisuta ni yoru to, dōsha `Rozetka. UA'(Kiefu) no shoyū-sha wa,`Temane Enterprayziz rimiteddo'(Kipurosu) to kyūkyoku no jueki-sha o jikkō shimasu. Eruerushī no jukenshihon - 1000-nen no buna. 749 120 000 Guribuna made, tōkijunrieki wa zen'nen 533 man buna no jun sonshitsu to hikaku shite, 106 man guribuna ni tasshita - 2013-nen no jun rieki wa 4. 1-Bai zōka shimashita. 2014-Nen no dēta wa mada riyō dekimasen.


Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix