Корзина пуста

Microsoft показала смартфоны среднего класса Lumia 640 и Lumia 640 XL

16.07.2015

Wēiruǎn zhǎnshìle zhìnéng shǒujī de Lumia zhōngchǎn jiējí 640 hé 640 de Lumia XL

wēiruǎn yě dài dàole zhǎnhuì MWC 2015 nián, jǐ gè xīn chǎnpǐn - liǎng gè zhìnéng shǒujī yùsuàn de Lumia, tígōng miǎnfèi dìngyuè Office 365 de gèrén qí yī nián.
Shǒuxiān jièshàole xīnqí - yīgè de Lumia 640 hé tā de hòujì jī xíng de Lumia 630 shèbèi jùyǒu píngmù duì jiǎo xiàn wèi 5 yīngcùn gāoqīng fēnbiàn lǜ hé zhīchí de jìshù, qīngchú hēisè. Cǐwài, zhìnéng shǒujī xiǎnshì píng shì yóu qiánghuà bōlí Gorilla bōlí bǎohù 3. Gāi shèbèi shì jīyú sì hé gāotōng Snapdragon 400(zhǔ pín 1.2 GHz) de, bìng pèi yǒu 1 GB de RAM. Cúnchú yònghù wénjiàn cóng wēiruǎn de xīn chǎnpǐn tígōng 8GB de shǎncún. Yǒu tōngguò kǎ wéixíng SD kuòzhǎn cúnchú de kěnéng xìng. Chú cǐ zhī wài, zhìnéng shǒujī de yǒngyǒu zhě jiāng yǒu jīhuì huòdé yún cúnchú OneDrive(30 GB).

Hái yǒu de Lumia 640 yǔ fēnbié 800 wàn xiàngsù hé 1, fēnbiàn lǜ zhǔyào hé qián zhì shèxiàngtóu. Érqiě, dāngrán, zài zhìnéng shǒujī shàng ānzhuāng zhuānyòng ruǎnjiàn lái bǔhuò.
Lìng yīzhǒng yóu wēiruǎn tuīchū de xīnqí - zhè shì yīgè jiào dà de móxíng de Lumia 640 XL, tā bèi dìngwèi wèitì dài qùnián de Lumia 1320. Dànshì, qíguài de shì, xīnxiān gǎn yǐjīng shōu dàole bǐ qí qiánshēn è xiǎo de píngmù - 9.2 Yīngcùn. De Lumia 640 xiǎnshì 1280x720 xiàngsù fēnbiàn lǜ XL. Guīgé de qíyú bùfèn shì xiāngtóng de móxíng de Lumia 640, chúle PhotoChances. Gāi de Lumia 640 XL shèzhì zhǔ shèxiàngtóu yǔ 13 MP de fēnbiàn lǜ hé kǎ'ěr càisī jìngtóu, yǐjí zhèngmiàn de 500 wàn xiàngsù guǎngjiǎojìngtóu.
Wēiruǎn zhè liǎng kuǎn xīn chǎnpǐn cāozuò yùnxíng de Windows Phone 8.1 De gēngxīn de wàiké de Lumia niúzǎi. Zhìnéng shǒujī jiàng zài yǔ LTE hé 3G de zhīchí, yǐjí liǎng gè SIM kǎ bǎnběn. De Lumia 640 hé de Lumia 640 XL jiāng kě zài báisè, chéngsè, hēisè hé lán sè.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix