Корзина пуста

Alcatel OneTouch представила бюджетные планшеты PIXI 3 7 и PIXI 3 8

16.07.2015

Ā'ěr kǎtè de OneTouch tíchū de yùsuàn piàn PIXI PIXI sānqī 3 yuè 8 rì

gāi gōngsī de OneTouch ā'ěr kǎtè yě jiàng zài MWC zhǎnhuì 2015 shàng zhōu zài bāsèluónà jǔxíng dài láile tāmen de xīn chǎnpǐn - tígōng piàn PIXI PIXI 7 yuè 3 rì 3 8. Zhèngrú qí míngchēng suǒ ànshì de, xīnyǐng zhī chù zàiyú duì jiǎo xiǎnshì píng.
Xiǎoxíng móxíng shì jīyú liánfākē chǔlǐ qì MT8127(zhǔ pín 1.5 GHz) de shàng, bìng pèi yǒu 512 MB de RAM. Gāi qìjiàn jùyǒu yīgè 7 yīngcùn de píngmù xià de Android OS 4.4 Qíqiǎo yīgè wèi 1024x600 xiàngsù, yùn háng fēnbiàn lǜ. Yǒuqù de shì, xiūgǎi jiāng bèi shìfàng PIXI 3 7 yǔ 4G zhīchí, tā huì tōngguò gāotōng Snapdragon chǔlǐ qì 210,1GB de RAM gōngdiàn, bìng jiāng gōngzuò jīqìrén 5.0 Bàng bàng táng de jīchǔ shàng. Cúnchú yònghù wénjiàn zài rènhé bǎnběn de 4 GB kuòzhǎn nèizhì de cúnchú róngliàng, tōngguò kǎ de MicroSD. Diànchí róngliàng 2820 háo ān shí de píngbǎn diànnǎo.
Lìng yīgè xīnyǐng tíchū ā'ěr kǎtè de OneTouch - piàn jì PIXI 3 yuè 8 rì de pèi yǒu xiǎnshì duì jiǎo xiàn wèi 8 yīngcùn. Gāi qìjiàn jīyú shuānghé chǔlǐ qì liánfākē MT8312(1.3GHz de), bìng pèi yǒu 1 GB de RAM. Shǎn sù cúnchúqì de róngliàng wèi 4 GB. Yě jiāng yǒu shìfàng piàn jì yǔ zhīchí 3G de biànxíng lì.

Ā'ěr kǎtè de OneTouch de liǎng kuǎn chēxíng pèibèile zhǔ, yǔ fēnbié 0.3 MP hé 2, fēnbiàn lǜ qián zhì shèxiàngtóu.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix