Корзина пуста

Asus официально представила в Украине геймерский ноутбук ROG G751

14.07.2015

Huáshuò zài wūkèlán de yóuxì bǐjìběn ROG G751 zhèngshì chūtái

huáshuò xuānbù tuīchū xiāoshòu wánjiā xuānbù de yóuxì bǐjìběn jiāzú gònghéguó (ROG) de - móxíng G751. Gāi shèbèi jiāng tígōng sān gè bǎnběn:G751JY,G751JT hé G751JM
xīn chǎnpǐn de shèjì zài fēnggé yǐnxíng zhàndòujī, yǐjí xiǎnshì gài chìrè ROG biāozhì. Suǒyǒu pèizhì dōu pèibèile bǐjìběn diànnǎo IPS xiǎnshìqì duì jiǎo xiàn 17.3 Yīngcùn 1920×1080 xiàngsù de fēnbiàn lǜ, fáng xuànguāng LED bèiguāng yuán. Cǐwài, qìjiàn shàng shíxiàn jìshù sānwèiyītǐ xiǎnshì, tā kěyǐ ràng nín zhíjiē yǔ 4K shǐyòng mini-DisplayPort jiēkǒu hé HDMI 1.4 De fēnbiàn lǜ liánjiē nǐ de bǐjìběn diànnǎo yīzhì sān gè wàibù xiǎnshìqì.
Jīyú gāi chǔlǐ qì de Intel Core i7-4860HQ/ I7-4710HQ bìng pèi yǒu dúlì xiǎnkǎ de NVIDIA GeForce GTX 980M 4.8 GB de nèicún GDDR5 VRAM xínghào G751JY. Zài pèizhì G751JT ānzhuāng de chǔlǐ qì yīngtè'ěr kùruì I7-4710HQ, yì suí xiǎnkǎ de NVIDIA GeForce GTX 970M 6.3 GB de nèicún, bìngqiě gōngzuò. Gāi móxíng shì jīyú G751JM chǔlǐ qì yīngtè'ěr kùruì i7-4710HQ/ I5-4200H dúlì xiǎnkǎ de NVIDIA GeForce GTX 860M 2.4 GB de nèicún. Zài rènhé qíngkuàng xià,RAM zhōng de zuì dàliàng, wèi 16 GB. Cúnchú yònghù wénjiàn kěyǐ yòng yú SSD-qūdòngqì,128,256 huò 512 GB,1 huò 2 GB huò 1 TB SSHD pán róngliàng yìngpán.
Duìyú yīnzhì, cóng huáshuò de xīn chǎnpǐn de yīnpín xiǎngyìng yǔ zhuān yǒu de SonicMaster gāojí zhīchí. Cóng jiēkǒu shàng, chúle shàngmiàn tí dào de HDMI 1.4 Hé DisplayPort, bǐjìběn diànnǎo yǒu sì gè USB 3.0 Hé dú kǎ qì. Diànchí róngliàng xínghào G751 shì 6000 háo ān shí. Zài wàixíng chǐcùn wèi 4.8 Gōngjīn de zhòngliàng yóuxì bǐjìběn diànnǎo shì 416h318h20〜53 háomǐ.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix