Корзина пуста

Фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III Body

08.08.2015

Фотоаппарат Canon EOS 5D Mark III Body недорогоXiàngjī jiānéng EOS 5D Mark III jī shēn liánjià vk jiānéng EOS 5D Mark III jī shēn - shì yīgè zhuānyè de shùmǎ f xiàngjī cǎiyòngle quán gōngnéng wéi chuàngjiàn zhèxiē jiézuò de shèzhì. Gāi xiàngjī jùyǒu 22.3 Bǎi wàn xiàngsù,61 diǎn duìjiāo hé lián pāi 6 zhāng/miǎo de pínlǜ fēnbiàn lǜ.
Yóuyú túxiàng de quán huàfú chuángǎnqì 22.3 Bǎi wàn xiàngsù de shèxiàngtóu tígōngle yōuliáng de pǐnzhí hé xìjié de túpiàn hé guāngmíng de, dàn zìrán de sècǎi.
Yóuyú guǎngfàn de mǐngǎn xìng, jiàng xiàngjī jiānéng EOS 5D Mark III de jī shēn ràng nín jíshǐ zài rìluò zhīhòu zuò chū gāo pǐnzhí de zhàopiàn. Cǐwài, zhè kuǎn xiàngjī kěyǐ jìlù FullHD de, tā yǔnxǔ nín chuàngjiàn bùjǐn shì měilì de zhàopiàn, érqiě hái jùyǒu gāo pǐnzhí de shìpín lùxiàng. Chúle gāo pǐnzhí de shìpín, hái tígōng hé zhìliàng, zài nǐ de quán gāoqīng shìpín de huánrào shēng.
Yóuyú qí guīmó hé jiāngù, kěkào de měi héjīn jī shēn, xiàngjī jiānéng EOS 5D Mark III de jī shēn kěyǐ yǔ nǐ cǎiqǔ de rènhé dìfāng. Ér qí fáng chén hé fángshuǐ de shèjì kě bǎohù bù shòu tiānqì de shèxiàngtóu.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix