Корзина пуста

Газовая колонка Termaxi JSG 20R turbo нержавейка

11.08.2015

Газовая колонка Termaxi JSG 20R turbo нержавейка недорого Jiànxiē quán Termaxi JSG 20R wōlún bùxiùgāng vk kěkào xìng hé nàijiǔ xìng f
tōngguò ānzhuāng hé shǐyòng qì zhù bèi zēngjiā de xūqiú, yǐ quèxìn zài jiārè zhuāngzhì de kěkào xìng. Ránqì rèshuǐqì JSG Termaxi wōlún 20R bùxiùgāng - wèi nàxiē shuí xūyào nénggòu xiǎngshòu duōnián huòdé de jìshù, cóng'ér jiéshěng de qián gòumǎi xīn de chǎnpǐn huò xiūfù xiàn yǒu de xuǎnxiàng. Nàijiǔ xìng shì yóu nài rè fùhé cáiliào yòng yú ránshāo qì de zhìzào tígōng. Rè jiāohuàn qìyòng tóng zhì chéng de, yǔ dǐngbù fùgài yǒu qiān hé xī de héjīn.
Ānquán gōngnéng, wéi ānquán shǐyòng
shǐyòng qì zhù kěyǐ bùbì dānxīn xièlòu yònghù de jìshù, suǒyǒu de zhùhù de ānquán. Gāi zhuāngzhì qiēduàn qìtǐ rúguǒ méiyǒu shuǐ, jùyǒu páishuǐ fá, yòng yú kěnéng jié shuāng de guǎndào hé gāoyā shuǐ ānquán fá tā zìdòng jiàngdī de qíngkuàng xià. Rúguǒ huǒyàn xímiè zài zhù huò líxiàn yāncōng cǎo'àn, gōng qì guānbì.
Shūshì dì shǐyòng rè shuǐ suíshí
yóuyú liè dì xìngnéng bèi jiārè měi fēnzhōng 10 shēng, zhè shì zúgòu duìyú yībān jiātíng zhì 3-4. Gāi zhuāngzhì de yùnzuò, jíshǐ zài guǎndào zhōng de dī de yālì, zhè jiāng jīhū zǒng shì hé zài rènhé qíngkuàng xià dōu kěyòng de rè shuǐ. Duìyú gèng duō de shūshì, jíchéng de LCD xiǎnshìqì shì chū de shuǐ de wēndù, hé diànzǐ diǎnhuǒ yǒu zhù yú bìmiǎn zhuóshāng.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix