Корзина пуста

Kaiser–варочные поверхности с оригинальным дизайном

30.07.2015

Kaiser – варочные поверхности с оригинальным дизайном
Kǎi zé - pēngrèn miàn yǔ yuán shèjì
táocí lú xiāngdāng dāndiào. Hēisè huò báisè, biān jiārè qū. Měilì de, dàn guòyú yángé. Gōngsī kǎi zé tígōng de bōlí táocí pēngtiáo biǎomiàn de xīn de shèjì - yuánshǐ yǔ qiánwèi.

Xìliè ARA(xínghào KST 6512 F) - bù xúncháng hé yǒuqù. Cóng yī xìliè de déguó míngzì fānyì tīng qǐlái xiàng “shídài”, hé biǎomiàn shèjì shíkè de fēnggé. Zài biǎomiàn de biānyuán xiànhài xiémiàn.

Biǎomiàn jùyǒu sì gè jiārè qū de Hi-dēng, qízhōng liǎng gè - shuāng yī xíngchéngwéi tuǒyuán xíng - “. Kǎo pán” yóu guǎnlǐ shì wánquán liánxì. Yǒu duì měi gè jiārè qū de dìngshí qì. Ānquán xìtǒng jiāng gēnzōng jiārè jíshí guānjī. Zhǐbiāo jiāng xìnhào yúrè, chāoguò 60 dù de biǎomiàn wēndù. Hái cúnzài láizì értóng de kòngzhì miànbǎn suǒdìng de gōngnéng.

Zhuīfēng xìliè (FTC 6512 xínghào R) shì zhèngquè de fùgǔ fēnggé de àihào zhě. Lúzào, kǎoxiāng - cóng déguó «zhuīfēng» fānyì. Ér biǎomiàn de shèjì shì ànzhào yǔ jiù de zhùtiě mùcái ránshāo lú.

Xínghào FTC 6533 FTC 6403 R&R - jīngdiǎn de hēisè biǎomiàn zuò fàn, yòng xì kuāng cǎiyòng bùxiùgāng cáizhì kuàngjià - INOX fáng chùmō.

Zhōnggòng 6533 R jùyǒu sān gè jiārè qū, qízhōng zhī yī - sānchóng dào 29.5 Límǐ zhíjìng, zhè yǔnxǔ wǎn dào yīgè dà zhíjìng de biǎomiàn shàng. FTC 6403 R yǒu sì gè jiārè qū, sān - gāodá 23 límǐ de zhíjìng. Bùtóng de biǎomiàn bìngqiě hái guǎnlǐ:FTC 6533 R bèi pèibèi yǒu chùmō biāochǐ yòng yú gōnglǜ kòngzhì, bìng zài 6403 FTC de yòu shūchū bèi tiáozhěng de bùzhòu.

Kǎi zé FTC 6512 R,KST 6512 lóu 6533 FTC FTC 6403 R&R - gǔn dāo yǔ yuánchuàng, shíshàng de wàiguān, tōngguò tāmen kěyǐ chéng wéi nín de chúfáng de yī dà liàngdiǎn.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix