Корзина пуста

Кофеварка Delonghi EC 146.B Black

09.08.2015

Кофеварка Delonghi EC 146.B Black недорого Kāfēi dé lóng EC 146.B hēi vk zhǔ yíng: f Zhìzào xiāng yǐn dé lóng EC 146.B hēi nóng kāfēi. Rúguǒ nǐ ài kāfēi, tā huì lìjí xiàng nín de kǒuwèi. Yóuyú qí jìshù tèdiǎn, kāfēi jiāng zhǔnbèi hěn kuài, bìng zhǔnbèi hē měiwèi hé fāngxiāng. Gāi móxíng kěyòng yú gòumǎi jiātíng bàngōngshì huò zhǐshì - wú chù bùzài fāxiàn tā de yìngyòng. Chá shì zài yīgè hēisè de wàiké, tā de gōngnéng cāozuò fāngbiàn, shèjì. Zhìliàng shì yóu shù yǐ bǎi wàn jì shuí cèshì zhège pǐnpái dì xìngnéng yònghù dí quèrèn. Chá jiànglìng nín tígōng měiwèi de kāfēi duōnián.
Chǎnpǐn tèdiǎn: Diànyuán 1050 wǎ,15 bā de yālì. Shuǐ róngqì róngnà 1 shēng. Kāfēi fěn bèi shǐyòng. Kě chāixiè dīshuǐ tuōpán. Kě tiáo zhēngqì. Shānchú xìtǒng. Guōlú bùxiùgāng. Nèizhì mìfēng yánmó kāfēi. Yǒu liǎng zhǒng wēn kòng qì kòngzhì wēndù. Zì 9 zhé fēnzhōng hòu. Xìtǒng kǎ bù jī nuò: Jiāng shuǐ zhēngqì hé niúnǎi. Gāi shèbèi zhòng 3 gōngjīn, yánsè wèi hēisè.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix