Корзина пуста

LG представила новый фаблет G Stylo со стилусом

11.07.2015

LG yǐjīng tuīchūle xīn de píngbǎn shǒujī mó zhù huācǎo yǔ shǒuxiě bǐ

LG zhǔnbèi tuīchū zhìnéng shǒujī de píngjūn jiàgé duàn de lìng yīgè xīn de chǎnpǐn lèibié - shì yīgè xínghào wèi LG mó zhù huācǎo. Zhēn, zhídào gāi shèbèi jǐn xuānbù zài hánguó shìchǎng, dàn yùjì guójì bǎn jiāng huì fābù zài xiàtiān.
Xīnqí de qiánshēn shì qùnián de LG G3 shǒuxiě bǐ, qí zhǔyào tèdiǎn shì shǒuxiě bǐ de cúnzàile. Gāi zhuāngzhì jùyǒu píngmù duì jiǎo xiàn 5.7 Yīngcùn de HD fēnbiàn lǜ, bìng pèi yǒu yīgè 64 wèi de sì hé gāotōng Snapdragon 410(zhǔ pín 1.2 Qiān zhàohè). Yùnxíng Android 5.0 LG bàng bàng táng zhù huācǎo mó gōngnéng.

Zhìnéng shǒujī shèzhì wèi 1.5 GB de RAM hé wénjiàn cúnchú tígōngle shǎncún qūdòngqì 8GB. Cǐwài, hái yǒu shǐyòng kǎ de microSD de kěnéng xìng. Ér yǒuqù de shì, gēnjù guānfāng shùjù LG mó zhù huācǎo zhīchí nèicún kǎ gāodá 2 TB, dàn dào mùqián wéizhǐ, zhèxiē hái méiyǒu chǎnshēng.
Cóng LG diànzǐ xīn chǎnpǐn jí zhǔ qián zhì shèxiàngtóu yǔ 500 wàn xiàngsù hé 8, fēnbié jiějué. Cóng wúxiàn jìshù zhīchí de biāozhǔn lányá 4.1, Wúxiàn wǎngluò 802.11 A/ B/ G/ N,NFC,GPS dǎoháng, yǐjí LTE. Diànchí róngliàng wèi 3000 háo ān shí de dānyuán hé 163 kè de zhòngliàng, chǐcùn shǐdé 154,3x79,2x9,6 háomǐ.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix