Корзина пуста

Матрац с подогревом Beurer UB 66 XXL

12.08.2015

Матрац с подогревом Beurer UB 66 XXL недорого Chuáng diàn jiārè de Beurer UB 66 XXL vk yī shì shìchǎng shàng de diànrè rù piàn de Beurer UB 66 XXL chāodà chǐcùn de 140×150 límǐ,f liǎng gè dúlì kòngzhì de shuāng qū de dàxiǎo. Cǐwài, tā bù xūyào tèbié de zhàogù; yóuyú kě chāixiè diànyuán xiàn, kě zài qīngxǐ yī tái xǐyījī.
Gāi xìtǒng de guòrè bǎohù BSS®chuáng diàn jiārè de Beurer UB 66 XXL
shì yú jī xǐ zài 40℃xià
kě chāixiè diànyuán xiàn
2* 3 rè shèzhì
2 jiāohuànjī 2 gèrén jiārè qū
bèiguāng xiǎnshì píng
kěnì zhuā róng
hǎobù hǎo. 150×140 Límǐ
2×60 wǎ

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix