Корзина пуста

Microsoft сообщила о доступности смартфонов Lumia 640 и Lumia 640 XL в Украине

12.07.2015

Wēiruǎn xuānbù zhìnéng shǒujī de Lumia 640 hé de Lumia 640 XL de kěyòngxìng wūkèlán

wēiruǎn yǐjīng zhèngshì zài wūkèlán fābùle liǎng kuǎn xīn de zhìnéng shǒujī: Móxíng de Lumia 640 hé de Lumia 640 XL.
Dì yīgè xīnqí - de Lumia 640 de hòujì de Lumia 630, yǒngyǒu yǔ 1280×720 xiàngsù fēnbiàn lǜ de 5 yīngcùn píngmù. Cǐwài, gāi píngmù yóu gāng huà bōlí bǎohù, kāngníng Gorilla bōlí 3. Gāi shèbèi yóu sì hé gāotōng Snapdragon 400 gōngdiàn (zhǔ pín 1.2 GHz) de, bìng pèi yǒu 1 GB de RAM. De nèizhì cúnchú róngliàng wèi 8GB de, yěyǒu yīgè chā cáo de microSD kǎ. Lìngwài, zhìnéng shǒujī yònghù kěyǐ fǎngwèn yún cúnchú OneDrive(zuìduō 30 GB).
Gāi de Lumia 640 shèzhì zhǔ, qiánmiàn de shèxiàngtóu, fēnbié wèi 800 wàn xiàngsù hé 1 de fēnbiàn lǜ. Diànchí róngliàng wèi 2500 háo ān shí de dānwèi.

Wēiruǎn lìng yī xiàng chuàngxīn - zhìnéng shǒujī de Lumia 640 XL shì jìchéngle liúxíng móshì de Lumia 1320. Gāi qìjiàn jùyǒu yī gè 5.7 Yīngcùn de píngmù, fēnbiàn lǜ wèi 1280×720 xiàngsù, fùgài yǒu bǎohù bōlí de kāngníng Gorilla bōlí 3, gāi chǔlǐ qì shì yīyàng de, zài dī duān jī xíng - sì gāotōng Snapdragon chǔlǐ qì 400 yǔ 1.2 GHz de shízhōng pínlǜ. Gāi shèbèi pèi yǒu 1 GB de RAM hé cúnchú yònghù wénjiàn 8 GB kuòzhǎn tōngguò shǐyòng cúnchú kǎ nèizhì cúnchú róngliàng. Gāi de Lumia 640 XL shèzhì jīběn de fēnbiàn lǜ 13 wàn xiàngsù qián zhì hé 500 wàn xiàngsù shèxiàngtóu.
Liǎng zhě dōu yùnxíng Windows Phone de 8.1 De gēngxīn de wàiké de Lumia niúzǎi.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix