Корзина пуста

Первый в мире смартфон на базе Ubuntu — Aquaris E4.5 Ubuntu Edition представлен официально

20.07.2015

Jīyú Ubuntu de quánqiú dì yī kuǎn zhìnéng shǒujī - Aquaris E4.5 De Ubuntu bǎn zhèngshì tíchū

yījiā xībānyá gōngsī BQ zhèngshì liàngxiàng zhuāngzhì chēng wèi Aquaris E4.5 De Ubuntu bǎn - duì zhìnéng shǒujī píngtái de Ubuntu zǒuliǎo hěn zhǎng yīduàn shíjiān, zhōngyú chūshì de chuányán bǎnběn. Yǒuqù de shì, zhège bǎnběn de shèbèi jǐnjǐn shì yīgè bǎnběn Ubuntu de shēngchǎn zǎoqí de zhìnéng shǒujī.
Xínghào BQ Aquaris E4.5 De Ubuntu bǎn pèibèi de píngmù duì jiǎo xiàn wèi 4.5 Yīngcùn, tōngguò IPS jìshù zhì chéng, qí fèn biàn lǜ 960h540 xiàngsù. Gāi shèbèi shì jīyú liánfākē chǔlǐ qì (xínghào bùshì yóu zhìzào shāng zhǐdìng) yǔ 1.3 GHz de shízhōng sùdù, bìng pèi yǒu 1 GB de RAM. Lái cúnchú yònghù wénjiàn zhōng de qìjiàn jùyǒu 8 GB de nèizhì de cúnchú róngliàng. Cǐwài, yèzhǔ BQ Aquaris E4.5 De Ubuntu bǎn jiāng nénggòu kuòzhǎn cúnchú yǔ microSD jìyì kǎ.
Chuántǒng shàng, zhìnéng diànhuà, xīn chǎnpǐn ānzhuāng de zhǔtǐ hé qián shèxiàngjī yǐ 5 MP hé 8 zhōng, fēnbié de fēnbiàn lǜ. Shèbèi zhīchí liǎng gè SIM kǎ, yǐjí wúxiàn biāozhǔn

lányá 4.0, Wúxiàn wǎngluò 802.11 B/ G/ N hé GPS dǎoháng. Diànchí róngliàng BQ Aquaris E4.5 De Ubuntu bǎn wèi 2150 háo ān hé 123 kè de zhòngliàng, chǐcùn - 137h67h9 háomǐ.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix