Корзина пуста

Samsung создала свой сервис мобильных платежей Samsung Pay

16.07.2015

Sānxīng jiànlìle yídòng zhīfù fúwù shōufèi de sānxīng

sānxīng jíjiāng tuīchū míng wèi sānxīng zhīfù qí zìjǐ de yídòng zhīfù fúwù.

Cǐ fúwù jiāng bùjǐn yòng yú jìshù NFC, yě lào cíxìng ānquán chuánshū (MST), zhè jiāng tígōng yīgè jīhuì, kāizhǎn yídòng zhīfù de rènhé xiāoshòu diǎn, nàlǐ yǒu zhīfù xìnyòngkǎ biāozhǔn zhōngduān. Yīncǐ, tōngguò sānxīng fùfèi yònghù kěyǐ zài zhīfù shìjiè fànwéi nèi jīhū rènhé wèizhì. Wǒmen yǐjīng zhīdào, sānxīngjīntiān kāishǐ yǔ wéi sà hé wànshìdá de xiéyì, yǐjí yǔ zhūrú měiguó yínháng, měiguó yínháng, kuàidì hé mógēn dàtōng gōngsī tánpàn. Sānxīng yùnxíng fúwù fùfèi jìhuà zài xiàjì, yěshì dì yī gè nénggòu shǐyòng tā de zhǔrén yínhé S6 chēxíng hé Galaxy S6 biānyuán guójiā rú hánguó hé měiguó.
Wǒmen zài sānxīng hé bǎo'ān fúwù de gōngsī de zhàogù. Shǒuxiān, yònghù xūyào xiūgǎi zìjǐ de yínháng kǎ fùjiàn sānxīng xīnchóu de xìjié, rúguǒ yǒu bìyào, zhīfù nín de gòumǎi, zhǐ xū xuǎnzé suǒ xū de kǎ hé shēnfèn yànzhèng shǐyòng nèizhì dào zhìnéng shǒujī de zhǐwén sǎomiáo yí. Ránhòu, nǐ bìxū bǎ nǐ de shǒujī zhōngduān jìnxíng fùkuǎn. Kāifā shāng zhùyì, shǐyòng gāi fúwù shōufèi sānxīng huì bǐ shǐyòng wùlǐ xìnyòngkǎ gèng ānquán kěkào.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix