Корзина пуста

Sharp анонсировала безрамочный смартфон Aquos Crystal 2

10.07.2015

Xiàpǔ yǐjīng xuānbùle zhìnéng shǒujī de Aquos shuǐjīng wú kuāng 2

xiàpǔ yǐjīng fābùle yīgè xīn de zhìnéng shǒujī de Aquos shuǐjīng 2, zhǔyào tèzhēng jiùshì quēfá xiǎnshìqì zhōuwéi de kuàngjià.
Xīn de xiǎnshìqì yǒngyǒu yīgè duì jiǎo xiàn wèi 5.2 Yīngcùn, tōngguò jìshù S-rónghé PureLED zhì chéng, jùyǒu gāoqīng fēnbiàn lǜ. Gēnjù zhìzào shāng, zhè zhǒng xiǎnshì tígōngle gèng gāo de liàngdù de tú xiàng, dàn zài tóngyī shíjiān bǎochí de néngyuán xiàolǜ. Gāi shèbèi pèi yǒu 2 GB de RAM, bìng jīyú sì hé gāotōng Snapdragon 400 cúnchú yònghù wénjiàn zhōng de Aquos shuǐjīng 2 jùyǒu 16 GB de nèizhì cúnchú róngliàng.

Zhè kuǎn shǒujī jùyǒu de fēnbié wèi 8 MP hé 2, fēnbiàn lǜ zhǔyào hé qián zhì shèxiàngtóu. Yǒuqù de shì, qiánfāng zhàoxiàngjī wèiyú qián miànbǎn de dǐbù. Yóuyú xiàpǔ de wúxiàn jìshù chuàngxīn de zhīchí NFC de chuántǒng hé Wi-Fi b/ g biāozhǔn/ N(2,4 qiān zhàohè), yǐjí LTE. Ké tǐ zhìnéng shǒujī miǎn shòu huīchén hé jiàn shuǐ de fùmiàn yǐngxiǎng, dàn wánquán chénjìn zài shuǐzhōng tā bùnéng. Chǐcùn de Aquos shuǐjīng 2 zài zhìliàng 154 kè gāodá 136x71x11 háomǐ. Zài rìběn shìchǎng, gāi shèbèi jiàng zài zhòngxià.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix