Корзина пуста

Sony выпустила первую в мире беззеркальную камеру с полнокадровой матрицей с обратной подсветкой

04.07.2015

Sony выпустила первую в мире беззеркальную камеру с полнокадровой матрицей с обратной подсветкой

Suǒní tuīchūle shìjiè shàng dì yīgè quán huàfú wú fǎnguāng jìng xiàngjī de jǔzhèn bèiguāng

suǒní yǐjīng zhǔnbèile qíjiàn bezzerkalku - yī gè míng wèi ā'ěrfǎ 7R II móxíng. Gāi shèbèi de zhǔyào tèdiǎn - quán huàfú CMOS jǔzhèn bèiguāng 42.4 MP de fēnbiàn lǜ. Zài tú xiàng de chǔlǐ duìyìng yú suǒ shù túxíng chǔlǐ qì de Bionz X.
Xiàngjī bèi shíxiàn 5 zhóu tú xiàng wěndìng, yǐjí jiǎnshǎo zhèndòng móshì zài kuàimén wúshēng pāishè. Jù shēngchǎn shāng, yǔ qùnián de móxíng ā'ěrfǎ 7R xiāng bǐ, zìdòng duìjiāosùdù tígāole 40%. Yònghù kěyǐ zài ISO 100〜102 400 dānwèi de fànwéi nèi tiáozhěng língmǐndù de zhí. Shǐyòng ā'ěrfǎ 7R èr hào hùnhé xíng zìdòng duìjiāo xìtǒng, yǔ 399 xiāngchà 25 fēn de móxíng. Kuàimén sùdù fànwéi shì 1/ 8000-30 miǎo.
Xīn de suǒní pèibèile diànzǐ qǔjǐng qì de XGA OLED de Tru-Finder zhōng yǒu 78 bèi biànjiāo hé 2,359,296 xiàngsù de fēnbiàn lǜ. Gāi zhuāngzhì nénggòu zài 30 zhèng/miǎo, jìlù zài 4K shìpín. Sùcái, yònghù kě yǔ 1228800 xiàngsù de fēnbiàn lǜ guānkàn de 3 yīngcùn xiǎnshì píng.
Xínghào ā'ěrfǎ 7R II zhīchí NFC wúxiàn jìshù hé Wi-Fi. Xiàngjī zài 625 kè (hán diànchí hé cúnchú kǎ) de zhòng liáng chǐcùn shǐdé 126,9x95,7x60,3 háomǐ. Xiàngjī suǒní ā'ěrfǎ 7R II huì zài jīnnián bā yuè shàngshì xiāoshòu.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix