Корзина пуста

Toshiba выпустила ноутбук Portege R30 для бизнес-пользователей

13.07.2015

Dōngzhī de Portege tuīchū bǐjìběn diànnǎo R30 wèi qǐyè yònghù

dōngzhī gōngsī rìqián xuānbù zài bǐjìběn duàn de xīn chǎnpǐn, wèi qǐyè yònghù - yīgè móxíng jiào de Portege R30. Bǐjìběn diànnǎo shì yóu měi héjīn, qízhōng, gēnjù shēngchǎn shāng, jùyǒu gāo qiángdù de. Zhùyì, zhège móxíng shì xiāngdāng jǐncòu - jùyǒu hòudù wèi 2.5Cm wàiké zhòngliàng wèi 1.5 Gōngjīn.
PORTEGE R30 yǒngyǒu 13.3 Yīngcùn píngmù,1366×768 xiàngsù de fēnbiàn lǜ. Zhè kuǎn bǐjìběn diànnǎo cǎiyòngle yīngtè'ěr kùruì chǔlǐ qì gōngdiàn hé dì sì dài zuìgāo pèizhì pèibèi 16 GB de RAM. Cúnchú yònghù wénjiàn, gēnjù pèizhì, tā kěyòng yú gùtài yìngpán 512GB huò yìngpán gāodá 1TB
de Portege R30 wèi yònghù tígōng de shùjù ānquán xìng de yīgè xiāngdāng gāo de shuǐpíng - zài zhuāngzhì rènzhèng xìtǒng de yìngjiàn xìnrèn píngtái mókuài (TPM), hé yīgè zhǐwén sǎomiáo yí lái shíxiàn. Yóuyú liánjiē qì de xīnyǐng xìng dōngzhī yǒusān gè USB 3.0, Dú kǎ qì, qiān zhào yǐtài wǎng hé HDMI jiēkǒu. Bùshì yóu zhìzào shāng zhǐdìng de bǐjìběn diànnǎo diànchí de róngliàng, dàn jù bàodǎo, gāi bǐjìběn kěyǐ zài bù chōngdiàn yuē 8 xiǎoshí gōngzuò.

Комментарии

Пока нет комментариев

Написать комментарийНаверх

Интернет-магазин Rozetka | Интернет-магазин Bonprix